Čovek

Šta je refleks?c) Nevoljna reakcija organizma na spoljni nadražaj

Refleks predstavlja reakciju organizma na neki spoljni nadražaj koja je spontana i automatska, odnosno nezavisna od vaše volje - kada na primer iznenada bljesne svetlost, vaše oči se naglo i automatski skupljaju kao reakcija na ovakav nadražaj, pri čemu ste primetili šta se dogodilo tek kada ste ovu nesvesnu radnju već obavili. Refleksne radnje predstavljaju trenutnu odbranu organizma od nekog nepovoljnog uticaja kako bi se telo ili neki organ na vreme zaštitili i stoga ne predstavljaju voljnu niti svesnu radnju. Impuls nadražaja se ne prenosi do mozga, pa vi ne odlucujete da li ćete reagovati na neki nadražaj ili ne, već do kičmene moždine koja utiče na to da se vaše oči skupe, telo zgrči i sl. u gotovo istoj sekundi kada vaše telo registruje nadražaj.ostala pitanjasledeće pitanje o čoveku