Čovek

priredila: Sanja Jović

Šta je refleks?


a) Brza reakcija organizma na spoljni nadražaj

b) Voljna reakcija organizma na spoljni nadražaj

c) Nevoljna reakcija organizma na spoljni nadražaj


ostala pitanjasledeće pitanje o čoveku