Čovek

 

Zašto trepćemo ?a)
To je refleks oka na dodir sa vazduhom

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!