Čovek

priredila: Sanja Jović

 

Koja je funkcija ušne školjke?


a) Omogućava nam da bolje čujemo prikupljajući zvuke iz okolne sredine

b) Štiti otvor uha i srednje uho

c) Omogućava nam da odredimo pravac iz kojeg dopire zvukostala pitanjasledeće pitanje o čoveku