Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Koja država je afro-azijska?


a) Egipat

b) Izrael

c) Jordan

d) Sirijaostala pitanja sledeće pitanje