Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Nauka o jezerima je:


a) Onkologija

b) Limnologija

c) Herpetologija

d) Ornitologijaostala pitanja sledeće pitanje