Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Petrografija je nauka koja se bavi proučavanjem:


a) Stena

b) Jezera

c) Vasionskih tela

d) Rekaostala pitanja sledeće pitanje