Geografija

Koji sliv zauzima najveći deo površine naše zemlje?

 

b) crnomorski sliv

 

Crnomorski sliv zauzima skoro čitavu površinu Srbije i Crne Gore, pošto se skoro sve reke na kraju ulivaju u Dunav koji se uliva u Crno more. Dunav, koji je posle Volge najduža evropska reka, doprinosi tome da skoro sve vode koje teku našom zemljom završavaju u moru koje je nekoliko stotina kilometara i više udaljeno od naših granica.