Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Koji sliv zauzima najveći deo površine naše zemlje?


a) egejski

b) crnomorski

c) jadranski

d) nijedan od njihostala pitanja sledeće pitanje