Geografija

Kako se zove topla morska struja koja se prostire severnim delom Atlantika?

 

b) Golfska struja

 

Golfska struja je dobila naziv po engleskoj reči gulf (galf), koja označava zaliv. Nastaje u Meksičkom zalivu, odakle se pruža u više pravaca prema Evropi. Klima je, u velikom delu Evrope, pod snažnim uticajem ove struje. Taj uticaj je naj jači u zapadnoj Evropi, gde je vreme kišovito, a zime blage.