Geografija

priredio: Miloš Cvetić


Koja od navedenih zemalja se ne nalazi na istom kontinentu sa drugima?


a) Liberija

b) Libija

c) Lesoto

d) Libanostala pitanja sledeće pitanje