Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koja glasovna promena je izvršena u imenici junačina?


a) Jednačenje po mestu tvorbe

b) Jednačenje po zvučnosti

c) Nepostojano A

d) Palatalizacija