Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

Koja od ovih reči sadrži najviše zadnjonepčanih suglasnika?


a) Glukoza

b) Krhko

c) Pasivan

d) Konkurencija