Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koliko vrsta reči postoji u srpskom jeziku?


a) 7

b) 4

c) 10

d) 6