Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

"Kako ga je lako udario, sa crnom ga je zemljom sastavio" je koja stilska figura?


a) Komparacija

b) Alegorija

c) Hiperbola

d) Metafora