Istorija

 

Aja Sofija je...?

 

a) Crkva u Istambulu

Crkva Aja Sofija u Istambulu

Prvu crkvu na mestu današnje Aja Sofije (aja na turskom znači sveta) podigao je 330. godine car Konstantin Veliki kada je Konstantinopolj proglašen glavnim gradom Istočnog rimskog carstva. Dvesta godina kasnije u ustanku protiv cara Justinijana izgoreo je veliki deo grada zajedno sa crkvom. Justinijan je zatim ponovo izgradio mnogo veću i lepšu crkvu od najsjajnijeg mermera. Kada je završena 337. godine, Aja Sofija je postala glavno hrišćansko svetilište i to ostala više od hiljadu godina. Kada su Turci 1453. godine zauzeli Konstantinopolj, preimenovali su ga u Istambul, a slavnu crkvu pretvorili u džamiju. To je i ostala sve do 1935. godine kada je tadašnji predsednik Turske Kemal Ataturk (1881-1938) od nje napravio muzej.