Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Akenaton je... ?


a) Jedna od staroegipatskih piramida

b) Jedan od staroegipatskih faraona

c) Čuveni starogrčki hram u Atini


ostala pitanja sledeće pitanje