Istorija

 

Ašanti je... ?

 

a) Jedina žena-faraon u starom Egiptu

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!