Istorija

 

Šta je beatifikacija?

 


a) Osvećenje novoizgrađenog manastira

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!