Istorija

 

Šta je beatifikacija?

 

b) Svečanost krunisanja kralja

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!