Istorija

 

Šta je beatifikacija?

 

c) Prvi stepen kanonizacije

Svečanost beatifikacije u Vatikanu

Beatifikacija (na latinskom beatus - blažen) prvi je stepen kanonizacije, odnosno proglašenja osobe za sveca. Primenjujući propise o beatifikaciji, specijalni sud Katoličke crkve nastoji da utvrdi da li postoje oni elementi svetosti koje crkva određuje da bi dotični pravednik mogao postati predmet verskog poštovanja svih vernika. Glavni uslovi za to su čudesa koja se događaju na njegovom grobu ili prilikom upotrebe stvari kojima se nekada služio. Tako za beatifikaciju Katolička crkva propisuje najmanje dva čuda. Proces beatifikacije završava se proglašenjem kandidata za blaženoga, što je prvi stepen svetosti.