Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Čavini su... ?


a) Najniža klasa ljudi u starom Rimu

b) Drevni narod centralne Amerike

c) Učeni ljudi drevne Nikeje


ostala pitanja sledeće pitanje