Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Na idejama kog starogrčkog filozofa se zasniva veliki deo savremene matematike?


a) Herakla

b) Platona

c) Pitagoreostala pitanja sledeće pitanje