Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji grčki junak je lutao 20 godina po morima na povratku u zavičaj?


a) Ahil

b) Hektor

c) Odisej

d) Patrokle