Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Šta su inkunabule?


a) Prve štampane knjige

b) Carska svita u starom Rimu

c) Muze iz starogrčke mitologijeostala pitanja sledeće pitanje