Istorija

 

Karadag je...?

 

a) Stari naziv za Crnu Goru

Turski osvajači su nekadašnju Crnu Goru nazivali Karadag, a Crnogorce Karadaglijama. Naziv je nastao po turskim rečima "kara" što znači "crn" i "dag" - gora, planina. Podelivši deo Crne Gore na nahije (Katunsku, Riječku, Crmničku, Lješansku, Pješevičku, sa posebnim statusom župe Grbalj), Turci su uveli porez od jednog dukata godišnje zvanog filurija koji je svaka kuća morala da plati. Po ovom porezu, Turci su ponekad nazivali Crnogorce i "filurdžijama".