Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji današnji grad je nekada nosio ime Konstatinopolj?


a) Solun

b) Jerusalim

c) Kairo

d) Istanbul