Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Po kome je američka savezna država Lujzijana dobila ime?


a) francuskom kralju

b) španskom kralju

c) američkom političaru

d) ruskom caru