Istorija

priredila: Sanja Jović

 

Ko su bili nabobi?


a) Vladari u Indiji u doba velikih mogula

b) Izaslanici paša u doba turske imperije

c) Osvajači u staroj Persiji