Istorija

 

Šta je orarijum?

 

a) Mehanička naprava-model Sunčevog sistema

 

Početkom 17. veka naučnici su shvatili da je naš Sunčev sistem heliocentričan, odnosno da se Zemlja, kao i sve druge planete ovog sistema, okreće oko Sunca. Da bi se ovaj princip funkcionisanja Sunčevog sistema praktično prikazao, građeni su mehanički modeli Sunčevog sistema koji su nazvani orarijumi (ili orariji) po imenu tvorca prvog takvog mehanizma - grofa od Orarija (1676-1731).

Orarijum - mehanički model Sunčevog sistema koji se pokreće vergl-ručicom i prikazuje kretanje planeta Sunčevog sistema (u to vreme poznatih) oko Sunca - nedostaju kasnije otkrivene planete Neptun i Pluton

 


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture