Istorija

 

Koja supstanca se nekada nazivala "jezuitski prašak"?

 

a) Kinin

Kada je otkrivena Amerika, u Evropu je doneto mnogo do tada nepoznatih lekova, tačnije biljaka sa lekovitim svojstvima. Neki od njih se i danas upotrebljavaju, kao na primer peruanski balzam, a iz drugih se izdvajaju supstance snažnog dejstva na ljudski organizam koje se koriste za spravljanje lekova. Jedan od najvažnijih lekova iz Novog sveta bila je kora kininovca (Cinchonae cortex) iz koje se u 19. veku, usitnjavanjem u prah, dobijao kinin, vrlo delotvorna supstanca za lečenje malarije. U Evropi su se jezuiti (isusovci - katolički monaški red koji je 1534. godine osnovao španac Ignasio Lojola) zalagali za upotrebu kore kininovca i samog kinina, koji su vremenom postali poznati kao "jezuitska kora" i "jezuitski prašak".