Istorija

 

Koja supstanca se nekada nazivala "jezuitski prašak"?

 

b) Kakao

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!