Istorija

 

Koja supstanca se nekada nazivala "jezuitski prašak"?

 


c) Talk

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!