Istorija

priredio: Miloš Cvetić

 

Kojem rimskom caru se pripisuje spaljivanje Rima?


a) Neronu

b) Kaliguli

c) Juliju Cezaru

d) Oktavijanu Avgustu