Istorija

 

Šta je ultimogenitura?

 

a) Jedna od starorimskih istočnih prefektura

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!