Istorija

 

Šta je ultimogenitura?

 

c) Pravo najmlađeg sina na nasledstvo

Statua starorimskog sudije

Ultimogenitura je pravo najmlađeg sina na nasledstvo - institucija poznata u starorimskom naslednom pravu i pojam po značenju suprotan primogenituri. Ultimogenitura se najčešće primenjivala kod nomadskih naroda gde su se stariji sinovi odvajali od porodice i sa svojim stadima tražili nove pašnjake, dok je najmlađi sin ostajao uz oca čuvajući imanje i nasleđujući ga posle njegove smrti. Danas se ovo pravo održalo kao običajno, pa se i kod nas upražnjava kada stariji sinovi sa sela odlaze na školovanje i rad u gradove ili u inostranstvo, a najmlađi ostaju na očevom imanju obrađujući ga i starajući se o domaćinstvu svojih roditelja do njihove smrti.