Jezici

priredio: Miloš Cvetić

Koji je zvanični jezik u Brazilu?


a) portugalski

b) španski


c) brazilski

d) indijanski