Jezici

priredio: Miloš Cvetić

Šta znači grčka izreka panta rei?


a) Sve teče

b) Sećaj se smrti


c) Nikada više

d) Jednom se živi