Jezici

 

Koliko padeža ima u latinskom jeziku?

 

b) šest

      

Tih 6 padeža su: nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ i ablativ.

Kao što primećujete, postoji velika sličnost sa padežima u našem jeziku, jer su oni u srpski i došli iz latinskog jezika.

Razlika je u tome što kod nas postoji 7 padeža i ono što se u latinskom iskazuje ablativom u srpskom je iskazano instrumentalom i lokativom.

 

odaberite sledeće pitanje