Jezici

Koliko padeža ima u latinskom jeziku?

 

d) devet

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!