Jezici

priredio: Miloš Cvetić

Šta u prevodu sa latinskog znači manufaktura?


a) Masovna proizvodnja

b) Rad rukom


c) Rad pod pritiskom

d) Timski rad