Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je Alhambra?

 

a) Tvrđava u Granadi

b) Glavni grad arapskih emirata

c) Velelepna građevina u Babilonuostala pitanjasledeće pitanje iz kulture