Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je azdija?

a) Skupoceni ogrtač

b) Svešteno lice u islamu

c) Buzdovan, batinaostala pitanjasledeće pitanje iz kulture