Kultura

 

Koja od ovih planina je najbliža Beogradu?

 

b) Kosmaj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!