Kultura

 

Koja od ovih planina je najbliža Beogradu?

 


c) Rudnik

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!