Kultura

 

Koja od ovih planina je najbliža Beogradu?

 


d) Tara

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!