Kultura

priredila: Sanja JoviŠ

 

 

Ko je izgradio najstariju biblioteku na svetu?

 

 

a) Asurbanipal u Asiriji

b) Artakserkses u Persiji


c) Aleksandar Makedonski u Aleksandriji


ostala pitanjasledeŠe pitanje iz kulture