Kultura

Gde se nalazi najviša statua Bude na svetu?


b) U Mjanmaru

ODGOVOR NIJE TAČAN!