Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je Čimu?

 

a) Jedan od planinskih vrhova Himalaja

b) Nalazište drevne kulture Inka

c) Drevni narod Peruaostala pitanjasledeće pitanje iz kulture