Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Po čemu je koka-kola dobila ime?


a) Po mitološkom pojmu

b) Po domaćoj životinji

c) Po imenu droge

d) Po inicijalima proizvođača